Nieuws
Nieuwe film over de orga­ni­sa­ties in Het Kloos­ter­hof van Gestel
Klik hier om de film te zien

Het Kloosterhof van Gestel
een dak boven veel hoofden

Het Kloosterhof van Gestel biedt huisvesting aan leefgemeenschappen en organisaties die betrokken zijn op mensen en de maatschappij, vanuit een (al dan niet religieus) verlangen naar het behoud van de aarde en een menswaardig bestaan van iedereen.

Luister naar het Openhuislied!

Ontstaansgeschiedenis van Het Kloosterhof van Gestel

Het kloostercomplex aan de Hoogstraat 301 a / Genneperweg 11 in de Eindhovense wijk Gestel, werd in 1883 gebouwd. In 1983 gaf een kleine leefgroep van de zusters van Schijndel een nieuwe bestemming aan het toen deels leegstaande klooster: huisvesting bieden aan leefgemeenschappen en organisaties die betrokken zijn op mensen en de maatschappij, vanuit een (al dan niet religieus) verlangen naar het behoud van de aarde en een menswaardig bestaan van iedereen. In 2008 werd het beheer van het pand met zijn nieuwe bestemming overgedragen aan Stichting De Hoogstrater. Het gebouw kreeg een nieuwe naam: Het Kloosterhof van Gestel. Eind 2016 verlieten de zusters het gebouw en maakten plaats voor een nieuwe groep.
Het Kloosterhof omvat de gebouwen, tuinen en binnenplaatsen van Hoogstraat 301 a-b-c (voormalig klooster) en Genneperweg 11 (Emmaus).

Sociale cohesie en onderlinge solidariteit

Het Kloosterhof van Gestel wordt gevormd door verschillende maatschappelijke organisaties en zo'n vijftien vaste bewoners, die in het pand woon- en/of werkruimten huren. Daarnaast wonen er doorgaans zo'n 25 mensen op tijdelijke basis. Al deze bewoners en medewerkers tezamen geven het Kloosterhof van Gestel inhoud en kleur. Wat mensen en organisaties verbindt is hun inzet voor diversiteit, sociale gerechtigheid, bewust omgaan met goederen en opvang en ondersteuning van mensen in nood. Elk van de huurders is een zelfstandige groep of organisatie met een eigen doelstelling. Ieder legt binnen zijn activiteiten eigen accenten. Dat maakt het Kloosterhof tot een bruisend en dynamisch geheel, waar bovendien wordt gestreefd naar sociale cohesie, samenwerking en onderlinge ondersteuning tussen de huurders, die gezamenlijk de Vereniging Het Kloosterhof van Gestel vormen. Ook verschillende tuinen, elk met een eigen sfeer, maken onderdeel uit van het Kloosterhof van Gestel. De organisaties zijn gehuisvest in de vier vleugels van het carrévormige gebouw - het centrale punt van het Kloosterhof is een besloten binnentuin.

Plek voor ontmoeting

De mensen, de activiteiten, het gebouw en het groen - dat alles tezamen maakt het Kloosterhof van Gestel tot een gastvrije ontmoetingsplek voor iedereen die zich inhoudelijk verbonden voelt of nader wil kennismaken. Binnen het complex vindt een groot scala van publieksactiviteiten plaats; meestal georganiseerd door een van de groepen in huis, maar soms ook binnen een breder samenwerkingsverband. Wie nader wil kennismaken met Het Kloosterhof van Gestel, kan zich rechtstreeks wenden tot de verschillende organisaties.


Meer over Het Kloosterhof van Gestel

Hier enkele links naar andere websites, waar geschreven wordt over Het Kloosterhof van Gestel.Organisaties in Het Kloosterhof van Gestel

In Het Kloosterhof van Gestel zijn zeven organisaties gevestigd. Daarnaast is er een klaslokaal dat wordt gebruikt door verschillende organisaties.

De Hoogstraatgemeenschap

Leefgemeenschap met als belangrijkste kernwaarden:
1. Gastvrijheid: met name door het bieden van tijdelijke huisvesting aan vluchtelingen maar ook door ontmoetingsplek te zijn voor het Kloosterhof, de Kring, het Netwerk Humaan Omgaan met Vluchtelingen en voor werkgroep 'de Verandering'. Wekelijks koffieuurtje voor de organisaties in het pand en mensen van buiten.
2. Sociaal engagement: verbindingen leggen met organisaties die zich richten op mensen in nood
3. Zorg voor de aarde
4. Aandacht voor regelmatige bezinningsmomenten
Hoogstraat 301a. Tel. 040-2525609. www.hoogstraatgemeenschap.nl

Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Landelijke organisatie. Brengt mensen bijeen rond de thema's milieu, vrede, werk, economie, cultuur en solidariteit. Omslag organiseert campagnes, acties, bijeenkomsten en doe-activiteiten, gericht op een kleurrijke en duurzame samenleving, en ook Aanloopdagen, filmavonden, cursussen en andere bijeenkomsten. Is uitgever van het tweemaandelijks tijdschrift ZOZ, onderhoudt het landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven en heeft de beschikking over een groot stuk tuin dat ecologisch wordt beheerd. Enkele medewerkers wonen ook ter plekke, in de zuidvleugel van het pand. Hoogstraat 301a. Tel. 040-2910295. Web: www.omslag.nl

Orthodoxe kerk Heilige Nektarios

Onderdeel van het Oecumenisch patriarchaat Konstantinopel. Heeft de beschikking over een eigen, in traditie ingerichte gebeds- en ontmoetingsruimte in de voormalige kloosterkapel, op de eerste etage in de zuidvleugel. Vaste diensten op zaterdagavond en zondag. Biedt catechese voor volwassenen en kinderen, organiseert af en toe pelgrimages en retraites naar andere landen en biedt een jaarlijkse cursus ikonografie. Hoogstraat 301a. Tel. 040-2425064. Web: www.orthodox-eindhoven.nl

Vluchtelingen in de Knel

Komt op voor de belangen van vluchtelingen. Ondersteunt mensen die de uitslag van hun procedure op straat moeten afwachten en mensen die zijn uitgeprocedeerd, maar die niet terug kunnen of durven. Biedt morele, juridische en praktische ondersteuning. De stichting heeft een groot netwerk van sympathisanten in en rond Eindhoven. De werkruimten bevinden zich op de hoek van de noord/westgevel van het Kloosterhof. Hoogstraat 301b. Tel. 040-2569517. Web: www.vluchtelingenindeknel.nl

Heelsaem - Praktijk voor onderweg

Heelsaem wil er zijn voor hen, die niet mogen zijn.
Samen op weg, door eclectische therapie op zoek naar inzicht, met als bestemming het vinden van uitzicht, zodat een nieuwe weg gaande mogelijk wordt.
De praktijk staat onder verantwoordelijkheid van een ervaren psychiater, in samenwerking met diverse therapeuten. Positive Coaching, Muziektherapie, Meditatie, Mindfulness en Troost/Consolation Talk.
De praktijk is geopend op maandagen van 17.00 tot 19.00 en verder op afspraak bereikbaar via: Hoogstraat 301-b www.heelsaem.org

Combinatie Jeugdzorg

De Opnamegroep is een onderdeel van Combinatie Jeugdzorg. De Opnamegroep biedt in het Kloosterhof tijdelijk (maximaal drie maanden) opvang in het kader van crisis en observatie, aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Gevestigd op de etages in de noordvleugel van het Kloosterhof. Hoogstraat 301c. Web: www.combinatiejeugdzorg.nl

Woonwerkgemeenschap Emmaus-Eindhoven

Het is een plek waar mensen die dakloos of ontheemd zijn tijdelijk wonen en werken. Samen met 45 vrijwilligers worden tweedehands goederen ingezameld en verkocht. Met de opbrengst wordt de gemeenschap bekostigd en worden ideële projecten in binnen- en buitenland ondersteund. Emmaus is geopend voor verkoop op van 10:00 tot 13:00 uur. Voor vele klanten is Emmaus ook een ontmoetingsplaats. Genneperweg 11, tel. 040-2527527, Web: www.emmauseindhoven.nl

Lokaal te huur

In het gebouw is een voormalig klaslokaal, in de noordvleugel, niet permanent verhuurd; dit kan per dag(deel) worden gehuurd voor activiteiten die passen binnen de sfeer van het Kloosterhof. Informatie bij de Hoogstraatgemeenschap, tel. 040-2525609.Activiteiten

Regelmatig vinden er activiteiten plaats in Het Kloosterhof van Gestel, die doorgaans georganiseerd worden door één van de organisaties.

Meestal zijn deze activiteiten terug te vinden in de landelijke Aktie Agenda.

Zoek in de Aktie Agenda naar Activiteiten in Het Kloosterhof van Gestel

Enkele terugkerende activiteiten

Foto's en video's van Het Kloosterhof van Gestel


De organisaties in het gebouw stellen zich voor in een nieuwe film ter gelegenheid van 'Tien jaar het Kloosterhof van Gestel'


Aan het woord komen vertegenwoordigers van De Hoogstraatgemeenschap, Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, Vluchtelingen in de Knel, Woon-werkgemeenschap Emmaus, Combinatie Jeugdzorg en de Orthodoxe Kerk H. Nektarios. Klik om de film te zien.


Zusters van Liefde nemen afscheid van Eindhoven

Kloosterhofdag 2016

Klik hier om de foto's te zien

In teken van hoop - over de Hoogstraatgemeenschap

Nieuwjaarsreceptie 2015 - Dit land is jouw land

Klik hier voor de tekst en zing mee!

De kastanje geveld op 11 juni 2013

Beelden van het feest op zondag 26 september 2010

21 september 2008: Het Klooster krijgt een nieuwe naam

Open Dag op 21 september 2008

Dag van de Aarde 2007

Feest '125 jaar Klooster aan de Hoogstraat' 18 oktober 2009Contact

Vereniging Het Kloosterhof van Gestel
p/a Hoogstraat 301a
5654 NB Eindhoven

Tel. 040-2910295


Web: hetkloosterhofvangestel.dse.nl

Kaart en route

Google+
Nieuwjaarsreceptie op 12 januari 2018

Officiële uitnodiging van het bestuur dd 2 januari 2018

Aan alle leden van de Vereniging,

Het is het bestuur een groot genoegen u allen uit te nodigen voor de traditionele Nieuwjaarsreceptie van onze vereniging Het Kloosterhof van Gestel, aan het begin van een bijzonder jaar.

De receptie zal plaatsvinden vrijdag 12 januari van 16.00 tot 18.00 uur in de Koffiekamer van de Orthodoxe Kerk, ingang aan de zijkant van het klooster.

Alle medewerkers, vrijwilligers, bewoners en bestuursleden van de zeven organisaties in het pand zijn welkom. Ook het bestuur van de stichting De Hoogstrater is uitgenodigd.

Wij hopen op een brede vertegenwoordiging vanuit alle organisaties. In de bijlage vindt u een illustratie om door te sturen aan uw achterban.

Alle organisaties zijn uitgenodigd om tijdens de nieuwjaarsreceptie in twee minuten iets te vertellen over hun activiteiten en nieuwe plannen voor 2018.

Het wordt een bijzonder jaar, omdat het precies tien jaar geleden is dat het klooster aan de Hoogstraat de nieuwe naam Het Kloosterhof van Gestel kreeg. Bij het bestuur van de vereniging leven grootse plannen om op verschillende manieren aandacht te besteden aan dit jubileum, waarbij een beroep wordt gedaan op de medewerking van alle organisaties. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie zullen de plannen worden onthuld. Wees er bij!

Tijdens de receptie zal het lied 'Dit land is jouw land' gezongen worden. Wij adviseren daarom dit lied vooraf nog even te oefenen. Tekst en muziek vindt u hier. Neem ook graag muziekinstrumenten mee.

Graag vernemen we uiterlijk dinsdag 9 januari hoeveel mensen we ongeveer van uw organisatie kunnen verwachten, zodat we voldoende hapjes en drankjes kunnen klaarzetten.

Tot ziens op vrijdag 12 januari om 16.00 uur.

Met vriendelijke groet en alvast de beste wensen voor het bijzondere jaar 2018,

Het Bestuur,

Erik van der Hoeven
Cristina Popa
Dick Verheul


Wensen voor de wereld voor 2016

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie in Het Kloosterhof van Gestel op vrijdag 8 januari 2016 spraken de aanwezigen hun wensen voor de wereld uit, die werden opgetekend op een groot vel papier. De laatst-toegevoegde wens was 'hoop', dat althans enkele wensen werkelijkheid mogen worden.


Dit land is jouw land...

Tijdens de Kloosterhofdag in september 2010 bracht het bestuur van de Vereniging het Kloosterhof van Gestel voor het eerst het lied 'Dit land is jouw land' ten gehore. Jan Rot schreef dit lied in het kader van de verkiezingen 2010, voor een verdraagzaam Nederland. De Kloosterhofdag was een ontmoetingsdag van bewoners, medewerkers en vrijwilligers van de verschillende organisaties in Het Kloosterhof van Gestel. Nadien is het lied al vele malen gezongen tijdens bijeenkomsten in Het Kloosterhof van Gestel.

	Dit land is jouw land
	
Terwijl ik wandel op de stille heide
Langs weidse luchten en groene weiden
Denk ik, als iemand hard voorbij rijdt:
Dit land heeft plaats voor jou en mij

	Dit land is jouw land, dit land is mijn land
	Van de kop van Friesland tot de rand van Brabant
	Van het wijze oosten tot het wilde westen   
	Dit land heeft plaats voor jou en mij

Ik zwerf en struikel en ren in rondjes
Langs Duitse bunkers en blanke duinen 
Maar elke meter klinkt die stem blij:
Dit land heeft plaats voor jou en mij

	Dit land is jouw land, dit land...

Als de zon dan doorbreekt en ik blijf lopen
Tussen open velden en wuivend koren  
En de nevel optrekt, laat een koor zich horen:
Dit land heeft plaats voor jou en mij

	Dit land is jouw land, dit land...

Toen ik wat later, weer in de randstad
Angst en verdriet zag en al die ego's 
Sloot ik mijn ogen en zocht de echo: 
Dit land heeft plaats voor jou en mij

	Dit land is jouw land, dit land...

"Dit land is haar land, dit land is zijn land
Van de voet van Limburg tot de duin- en zeerand
Van het zoete Zeeland tot aan Nieuweschans 
Dit land heeft plaats voor jou en mij"

	Dit land is jouw land, dit land...

(De tekst mag vrij verspreid met vermelding: © Woody Guthrie/ Jan Rot)

fPrint de tekst (pdf) Hier de nootjes Gitaar: C F C G7 C

Hier is te horen hoe Jan Rot het zingt, dus hoe het eigenlijk hoort

Beluister hieronder hoe het klonk tijdens de Kloosterhofdag in 2010Tot ziens in Het Kloosterhof van Gestel!